จะรีไฟแนนซ์บ้าน ต้องเตรียมตัวอย่างไร

January 6, 2017

 

สำหรับผู้ที่กำลังสนใจที่จะรีไฟแนนซ์บ้าน แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง วันนี้เรามีขั้นตอนง่ายๆมาแนะนำค่ะ

 1. ตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อบ้านของธนาคารปัจจุบันก่อน โดยปกติแล้วจะต้องมีระยะเวลาการผ่อนชำระมากกว่า 3 ปีขึ้นไป จึงจะสามารถทำการรีไฟแนนซ์บ้านได้

 2. ทำการเปรียบเทียบดอกเบี้ยและค่างวด ของสินเชื่อบ้านปัจจุบันกับดอกเบี้ยหลังรีไฟแนนซ์ของธนาคารใหม่ เช่น ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านของธนาคาร Bank Of China ที่มีดอกเบี้ยต่ำ 2 ปีแรกเพียง 3.1% และเฉลี่ย 3 ปีแรก เพียง 3.9%

 3. เตรียมเอกสารดังนี้

  1. เอกสารส่วนตัว

   1. สำเนาบัตรประชาชน

   2. สำเนาทะเบียนบ้าน

   3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

  2. เอกสารรายได้

   1. สำเนาหนังสือรับเงินเดือน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน

   2. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายการเงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน

  3. เอกสารหลักประกัน

   1. สำเนาโฉนดที่ดินของบ้านที่ต้องการจะรีไฟแนนซ์

   2. สำเนาสัญญาเงินกู้และสำเนาสัญญาจำนอง

   3. สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านกับสถานบันการเงินเดิม (เดือนล่าสุด)

ติดต่อขอคำปรึกษารีไฟแนนซ์บ้านได้ที่

โทรศัพท์ 02-286-1010 ต่อ 2523-2525

อีเมลล์ personalloan.th@bankofchina.com

และ Facebook Bank Of China : คุ้มค่าเรื่องสินเชื่อบ้าน

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

สาขาของแบงค์ออฟไชน่า

November 22, 2017

9 ขั้นตอน รีไฟแนนซ์บ้าน

February 7, 2017

1/4
Please reload

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

แผนกสินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า
โทร 02-286-1010 ต่อ 2523-2525