เหตุผลดีๆ รีไฟแนนซ์บ้าน


สถานการณ์ปัจจุบันที่ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การออมเงินและการลงทุนเพื่อให้เกิดผลงอกเงยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หลายคนอาจเข้าใจผิด คิดว่าหากยังมีหนี้สินอยู่ จะต้องรีบปิดหนี้ให้หมดก่อน จนอาจลืมคิดถึงการออมเงินไว้ใช้ในสภาวะฉุกเฉิน เช่น ตกงานกะทันหัน ซ่อมบ้าน เจ็บป่วย หรือการลงทุนเพื่อเป็นเงินสำรองไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ

หากดูจากความถี่ในการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในอดีตแล้ว จะเห็นได้ว่ามีความถี่ในการเกิดมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งยังไม่รวมถึงการเข้ามาแทนที่ของเทคโนโลยี ที่สามารถทดแทนแรงงานได้ และการหมุนเปลี่ยนที่รวดเร็วของเทคโนโลยี ที่ทำให้เกิดความต้องการสินค้าประเภทใหม่จ นทำให้สินค้าต่างๆ ที่เคยเป็นที่ต้องการของตลาด ก็กลายเป็นอยู่นอกกระแส ยกตัวอย่างเช่น เพจเจอร์ หรือกล้องฟิล์ม ส่งผลให้เกิดการเลิกจ้างงานพนักงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งเรามักจะเห็นเป็นข่าวได้บ่อยๆ ในปัจจุบัน

แม้จะในสภาวะที่เป็นหนี้อยู่ การออมเงินไว้ใช้ในสภาวะฉุกเฉินจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยมีคำแนะนำให้แบ่งรายได้แต่ละเดือนออกเป็น 3 ส่วน 1. เงินออม 30% 2. รายจ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือน 45% 3. ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 25% และควรมีเงินออมไว้ใช้จ่ายในสภาวะฉุกเฉินอยู่ที่สามารถอยู่ได้ 6 เดือนโดยไม่เดือดร้อน

เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสวนทางกับเงินเดือนที่มีแนวโน้มในการเติบโตช้า ย่อมหมายถึงค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การออมเงินดูเป็นเรื่องยากมากขึ้นเรื่อยๆ หนึ่งในค่าใช้จ่ายหลักของหลายๆ คนคงจะหนีไม่พ้น “ค่าผ่อนบ้าน” ซึ่งเป็นรายจ่ายจำเป็นที่ต้องชำระอย่างต่อเนื่องไม่สามารถหยุดได้ ฉะนั้นการลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์ จึงเป็นทางเลือกที่ผู้คนต่างให้ความสนใจจำนวนมาก เพื่อจะได้สามารถนำเงินส่วนต่างที่เหลือไปออม เพื่อมีเงินไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือลงทุนในหน่วยลงทุนที่ให้ตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยบ้าน เพื่อให้เงินงอกเงยได้

สนใจรีไฟแนนซ์บ้าน สามารถขอคำปรึกษาได้ที่โทรศัพท์ 02-286-1010 ต่อ 2523 -2525 อีเมลpersonalloan.th@bankofchina.com และเฟซบุ๊ก Bank of China: คุ้มค่าเรื่องสินเชื่อบ้าน


ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

แผนกสินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า
โทร 02-286-1010 ต่อ 2523-2525