สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่า

สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์บ้านแบงค์ออฟไชน่า เป็นสินเชื่อสำหรับท่านที่ต้องการไถ่ถอนสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่น ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งทำให้ท่านลดภาระในการจ่ายดอกเบี้ยลง รวมถึงสามารถกู้เพิ่มเพิ่มเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวได้ นอกจากนี้ยังสามารถขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 30 ปี

จุดเด่น

 • ประหยัดได้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 2 ทางเลือก

 • สำหรับท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในระยะยาว ธนาคารขอเสนอดอกเบี้ยรูปแบบใหม่ โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยจะถูกลงเมื่อผ่อนตลอดอายุสัญญากับธนาคาร และช่วยให้มีเงินเหลือออมมากขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง

 •  กรณีท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในช่วงสั้นๆ ธนาคารมีดอกเบี้ยถูกในช่วงแรกเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ช่วยลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น

 • สามารถกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัย หรือเพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัว

 • ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรีไฟแนนซ์อีกในอนาคต

 • ยอดผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงล้านละ 5,700 บาทต่อเดือน

 • ไม่บังคับทำประกันชีวิต (MRTA)

คุณสมบัติ 

 • สัญชาติไทย

 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี มีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท หรือ (หากไม่ถึง นับอายุงานต่อเนื่องจากที่เก่า)

 • เจ้าของกิจการที่ดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท

 • กู้ร่วมได้สูงสุด 3 ท่าน (ผู้กู้ร่วมต้องเป็นบุคคลในครอบครัว หรือคู่สมรสของผู้กู้หลัก)

หลักเกณฑ์เบื้องต้น

 • อายุผู้กู้ 20 ปี ขึ้นไป ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วสูงสุดไม่เกิน 65 ปี

 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน

 • เฉพาะหลักประกันที่เป็น บ้านเดี่ยว/ บ้านแฝด/ อาคารชุด และทาวน์เฮาส์/ ทาวน์โฮม ที่ใช้สำหรับเพื่ออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ของจังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมา และเชียงใหม่

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารใบคำขอสินเชื่อและข้อมูลส่วนตัว

 • ใบคำขอสินเชื่อ (ติดต่อสาขาของธนาคาร หรือโทร. 02-286-1010 ต่อ 2523 –2527 ในวันและเวลาทำการ)

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือพาสปอร์ต (กรณีชาวต่างชาติที่เป็นผู้ค้ำประกัน)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาทะเบียนสมรส/ ใบหย่า/ ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

 • ผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงาน (กรณีอายุงานไม่ถึง 2 ปี ขอหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิม)

 • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

 • กรณีเจ้าของกิจการ/ อาชีพอิสระ

 • ทะเบียนการค้า/ ทะเบียนพาณิชย์/ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (รับรองไม่เกิน 90 วัน)

 • หนังสือรับรองทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือรายงานการประชุม

 • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

 • งบการเงินของกิจการ 2 ปีล่าสุด รวมถึงบัญชีภายใน หรือเอกสารการเสียภาษี (ถ้ามี)

 • ภ.พ. 30 พร้อมใบเสร็จชำระเงินย้อนหลัง 6 เดือน

 • รายงานภาษีซื้อ – ขาย (ย้อนหลัง 6 เดือน)

เอกสารแสดงข้อมูลหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินเดิม

 • สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด

 • สำเนาสัญญาจำนองหลักประกัน

 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

เอกสารอื่นๆ

 • ทรัพย์สินปลอดภาระ เช่น บัญชีเงินฝาก บัญชีกองทุนรวม LTF PMR โฉนดที่ดิน รถยนต์ และอื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระด้วยเงินสด

 • สาขาของแบงค์ออฟไชน่าทุกแห่ง

 • เคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ กว่า 1,100 สาขา ทั่วประเทศ

 • เครื่องฝากเงินอัตโนมัติของธนาคารไทยพาณิชย์ กว่า 2,000 เครื่อง ทั่วประเทศ

 • สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถชำระผ่านได้ทุกช่องทาง

หักผ่านบัญชีอัตโนมัติ

 • หักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ บัญชีกระแสรายวันของแบงค์ออฟไชน่า หรือธนาคารไทยพาณิชย์

สมัคร/ ติดต่อสอบถาม

 • ติดต่อที่สาขาของธนาคาร หรือ

 • โทร. 02-286-1010 ต่อ 2523 – 2527 ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น. หรือ

 • อีเมล personalloan.th@bankofchina.com

 • เฟซบุ๊ก Bank of China: คุ้มค่าเรื่องสินเชื่อบ้าน

หมายเหตุ: สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กล่าวถึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

แผนกสินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า
โทร 02-286-1010 ต่อ 2523-2525